Ύλη Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου

Από το βιβλίο «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου των Λιανού Θ., Παπαβασιλείου Α. και Χατζηανδρέου Α. 

Κεφάλαιο 1:Βασικές Οικονομικές Έννοιες, εκτός των παραγράφων 6 και 13.

Κεφάλαιο 2:Η ζήτηση των αγαθών.

Κεφάλαιο 3:Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος, εκτός των παραγράφων 5, 6, 7, 8 και 9 που αναφέρονται στο κόστος παραγωγής.

Κεφάλαιο 4:Η προσφορά των αγαθών.

Κεφάλαιο 5:Ο Προσδιορισμός των τιμών, εκτός της παραγράφου 6.

Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα κεφάλαια.