Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 17:19

Price Elasticity of Demand

Γράφτηκε από τον
Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, δείχνει τον βαθμό αντίδρασης των καταναλωτών σε μία ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του αγαθού. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό αξίζουν να γίνουν κάποια σχόλια. Πρώτον, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι…
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015 13:14

Μεταβολή στην ζητούμενη ποσότητα - μεταβολή στην ζήτηση

Γράφτηκε από τον
Ένα από τα θέματα που παραδοσιακά μπερδεύει τους μαθητές, είναι η διαφορά μεταξύ των εννοιών "μεταβολή στην ζητούμενη ποσότητα" και "μεταβολή στην ζήτηση". Μεταβολή στην ζητούμενη ποσότητα έχουμε όταν μετακινούμαστε από σημείο σε σημείο πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης. Αντίθετα,…
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015 16:51

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

Γράφτηκε από τον
Στο παρακάτω βίντεο θα παρακολουθήσουμε πως μία μεταβολή σε κάποιον από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης (προτιμήσεις, εισόδημα, τιμές άλλων αγαθών, προσδοκίες, αριθμός καταναλωτών) μετατοπίζει προς τα δεξιά ή αριστερά την αρχική καμπύλη ζήτησης.
Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2015 15:22

Αγοραία Καμπύλη Ζήτησης

Γράφτηκε από την
Στο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζεται η αγοραία καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού η οποία δείχνει τις ποσότητες που ζητούνται από το σύνολο των καταναλωτών ενός αγαθού σε κάθε τιμή. Η αγοραία καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού προκύπτει αν για κάθε τιμή αθροίσουμε…
Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2015 21:11

Ο νόμος της ζήτησης

Γράφτηκε από τον
Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε πως λειτουργεί ο νόμος της ζήτησης. Δηλαδή την αντίστροφη σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας. Ο νόμος αυτός οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι το αποτέλεσμα υποκατάστασης (substitution effect) και ο άλλος το…