Τρίτη, 05 Απριλίου 2016 14:51

Ισορροπία στην αγορά

Γράφτηκε από τον
Ισορροπία στην αγορά υπάρχει όταν και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή οι καταναλωτές και οι παραγωγοί, είναι ικανοποιημένα από την τιμή του αγαθού. Αυτό προϋποθέτει την ικανοποίηση της συνθήκης Qd = Qs. Πρόκειται για την μόνη τιμή όπου δεν υπάρχουν…
Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2016 20:20

Η αγοραία καμπύλη προσφοράς

Γράφτηκε από τον
Η αγοραία προσφορά δείχνει σε κάθε τιμή τις συνολικά προσφερόμενες ποσότητες. Πρόκειται για το οριζόντιο άθροισμα των ατομικών καμπυλών προσφοράς. Στο σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, είναι διαφορετική έννοια το οριζόντιο άθροισμα, από το άθροισμα. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι…
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2016 22:14

Μεταβολή στην προσφορά - προσφερόμενη ποσότητα

Γράφτηκε από τον
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εννοιών μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα και μεταβολή στην προσφορά; Μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα σημαίνει ότι υπάρχει μία μεταβολή στην τιμή του αγαθού ceteris paribus. Αντίθετα, μεταβολή στην προσφορά σημαίνει ότι κάποιος από τους προσδιοριστικούς…
Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015 07:22

Η καμπύλη προσφοράς

Γράφτηκε από τον
Γιατί η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση; Γιατί όσο η τιμή του αγαθού αυξάνεται, οι παραγωγοί αυξάνουν την προσφερόμενη ποσότητα; Στο βίντεο που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε τον νόμο της προσφοράς.
Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015 21:34

Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης

Γράφτηκε από τον
Ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης (ΝΦΑ) είναι μια εμπειρική διατύπωση που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή ισχύει είτε αναφερόμαστε στον πρωτογενή, είτε στον δευτερογενή, είτε στον τριτογενή τομέα παραγωγής. Ο νόμος αυτός ισχύει στην βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής και με…