Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Ανοιχτά Πανεπιστήμια

Τα ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι τα Ανοικτά Πανεπιστήμια (open universities) στα οποία η εποπτεία, η παρακολούθηση, η επικοινωνία και η μελέτη παρέχεται εξ αποστάσεως και επικεντρώνονται σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό, διαδικτυακό), ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία οργανώνεται στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος στο οποίο συνδυάζονται, εντάσσονται και προγραμματίζονται η αυτομελέτη, συμβουλευτικές συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις, σύστημα αξιολόγησης, κ.λπ. Οι διαδικασίες εισαγωγής, η μορφή διδασκαλίας, το πρόγραμμα σπουδών, οι υποχρεώσεις εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς και η ύπαρξη ή/και το ύψος της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στις δαπάνες των σπουδών τους διαφέρουν ανάλογα με το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή οργανισμό, και τα οποία οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να εξετάσουν και να αποδεχθούν με βεβαιότητα πριν την τελική τους επιλογή.

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος των κυριοτέρων, βάση φήμης και έκτασης, ανοικτών πανεπιστημίων των Βαλκανίων. Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Για το σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, κέντρων, και ινστιτούτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επισκεφτείτε τις σελίδες του ICDE http://www.icde.org/en/context/open_universities/

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ (Hellenic Open University) http://www.eap.gr/

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι το 19ο ελληνικό (Α.Ε.Ι) και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ., αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο με έδρα στην Πάτρα. Παρέχει πιστοποίηση σπουδών σε 5 διαφορετικά επίπεδα, από τη μεταδευτεροβάθμια επιμόρφωση έως το διδακτορικό δίπλωμα για ανθρωπιστικές, κοινωνικές, θετικές επιστήμες, τεχνολογίας και εφαρμοσμένων τεχνών.

 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Open University of Cyprus) http://www.ouc.ac.cy/

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο, κατά σειρά ίδρυσης, κρατικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου και το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρέχει βασικά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (σε επίπεδο Μάστερ και διδακτορικό), καθώς επίσης και εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας για τις σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν - συμβατική ή μη.

 

The Open University (UKOU) http://www.open.ac.uk/ - Μεγάλη Βρετανία

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στην Αγγλία αποτελεί ανεξάρτητο και αυτόνομο οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Αγγλικό κράτος, πρωτοπόρο παγκοσμίως στην παροχή ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απονέμει τίτλους σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου, διπλώματα συνεκτίμησης και προγράμματα δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης σε γνωστικά αντικείμενα όπως Τέχνες, Εκπαίδευση και Γλώσσα, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, Νομική και Δίκαιο Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Επιστήμη των Υπολογιστών και Τεχνολογία, Κοινωνικές Επιστήμες.

 

FernUniversitat in Hagen http://www.fernuni-hagen.de/ – Γερμανία

Αποτελεί το μοναδικό δημόσιο φορέα ανώτατης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Γερμανία. Προσφέρει τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο ενώ διατηρεί πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στους ευρύτερους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και του Πολιτισμού, των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών, του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Open Universiteit http://www.ou.nl/ - Ολλανδία

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ολλανδία ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο χρηματοδοτούμενο από την Ολλανδική κυβέρνηση για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πανεπιστημιακό επίπεδο με πλούσιες εκπαιδευτικές, ερευνητικές δραστηριότητες και την συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας. Προσφέρει πλήρως διαπιστευμένα πτυχία ή προγράμματα master στο Δίκαιο, Διοίκηση, Επιστήμη Υπολογιστών, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Επιστήμες, Επιστήμες Μάθησης και Ψυχολογίας και δυνατότητες έμμισθης απασχόλησης. These include short vocational training courses, postgraduate courses and short undergraduate programmes, which are developed in co-operation with universities of professional education (hbo), academic universities, professional bodies or commercial companies.

 

Universita Telematica Intarnazionale UniNettuno (UTIU) http://www.uninettunouniversity.net/portal/it/default.aspx - Ιταλία

Η νομική έδρα των εργασιών είναι στη Ρώμη (Rome Corso Vittorio Emanuele II, n. 39). Η νομική έδρα των εργασιών του Διεθνούς Τηλεματικού Πανεπιστημίου UNINETTUNO είναι στη Ρώμη ενώ περαιτέρω διαχειριστικές έδρες λειτουργούν και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας και του εξωτερικού και αποκαλούνται "Tεχνολογικοί Πόλοι". Το UNINETTUNO απονέμει ακαδημαϊκούς τίτλους του πρώτου και δεύτερου επιπέδου: βαθμίδα (L), ειδική βαθμίδα (LS), δίπλωμα ειδίκευσης (DS). Απονέμει επίσης Μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου. Απονέμει επίσης Μεταπτυχιακούς τίτλους πρώτου και δεύτερου επιπέδου για τα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών, Νομικής, Μηχανολογίας, Φιλολογίας, Ψυχολογίας, Επιστήμη της Επικοινωνίας.Για την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες πληροφοριών το UNINETTUNO χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο εξ 'αποστάσεως εργαλεία, υπηρεσίες τηλεματικής και εργαλεία ΤΠΕ και δεσμεύεται στην παροχή χρήσης τους μέσω του διαδικτύου για όλο το 24ωρο εξαιρουμένου της διαδικασίας των εξετάσεων και την τελική εξέταση που ορίζεται για το κάθε πρόγραμμα. Η φοίτηση υπόκειται σε Κανόνες πληρωμής πανεπιστημιακών διδάκτρων, όπως αυτοί ορίζονται μεταξύ άλλων στο Εκπαιδευτικό Συμφωνητικό, συμβόλαιο διάρκειας ενός χρόνου.

 

Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) http://portal.uned.es/ – Ισπανία

Το UNED είναι επίσημα αναγνωρισμένο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το κράτος της Ισπανίας με έδρα την Μαδρίτη. Αποτελεί έναν αυτόνομο οργανισμό που τελεί υπό την κηδεμονία του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών και της Ισπανικής Κυβέρνησης. Παρέχει μαθήματα αποκλειστικά εξ αποστάσεως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, μέσω των εικονικών μαθημάτων στο Διαδίκτυο, εκπαιδευτικής τηλεόρασης, ραδιοφωνικών προγραμμάτων και σεμιναριακών μαθημάτων. Απονείμει τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα των Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Περιβαλλοντικών, Φυσικών και Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής, Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Επιπλέον λειτουργεί προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και θερινό σχολείο για διάφορες από τις παραπάνω περιοχές γνώσεις.

 

Universitat Oberta de Catalunya (OUC) http://www.uoc.edu/portal/english/ - Ισπανία (Καταλονία)

To Universitat Oberta de Catalunya ή Open University of Catalonia είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο [4],τοτο το οποίο εποπτεύεται από το Δημόσιο Ίδρυμα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (FUOC), με έδρα την Βαρκελώνη της Ισπανίας και κέντρα στήριξης στην Καταλονία και την υπόλοιπη Ισπανία, στην Ανδόρα, στην Ιταλία και στην Λατινική Αμερική. Πρόκειται για ένα κατεξοχήν εικονικό πανεπιστήμιο, το οποίο αποδίδει τίτλους σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε περίπου 850 ειδικότητες (περιοχές γνώσεις: Μελέτες Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μελέτες της Επιστήμης της Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Μελέτες Επιστημών Υγείας, Νομικές και Πολιτικές Επιστήμες, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήμη Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Πολυμέσων, Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες), διδακτορικό δίπλωμα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης, Εκπαίδευση και ΤΠΕ (e-learning), πιστοποιητικό επαγγελματικών δεξιοτήτων και προγράμματα εικονικής κινητικότητας στα Πολυμέσα και Τηλεπικοινωνίες, Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Επιστήμες, Εκπαίδευση και ΤΠΕ (e-learning).

 

Universidade Aberta (UAB) http://www.uab.pt/ - Πορτογαλία

Το Universidade Aberta (Ανοικτό Πανεπιστήμιο) είναι το μοναδικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημόσιο πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία από το 1988 με πλήρη διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική αυτονομία. Η έδρα του βρίσκεται στη Λισαβόνα, με περιφερειακά κέντρα στην Κοΐμπρα και Πόρτο, καθώς και κέντρα μελέτης σε όλη τη χώρα.Η διδασκαλία και η επιστημονική έρευνα εστιάζει στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, στα μαθηματικά και εφαρμοσμένες επιστήμες, τα οποία εξετάζονται με τη χρήση εργαλείων εικονικής μάθησης και αποδίδουν τίτλους σπουδών σε βασικό,μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

 

Oscail DCU Distance Education https://www.dcu.ie/oscail/index.shtml - Ιρλανδία

Το Oscail είναι κέντρο παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διαπιστευμένο από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου με επιλογές βασικών σπουδών στον Ανθρωπισμό, την Ιστορία και τις Τεχνολογίες Πληροφόρησης και μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και συναφών αντικειμένων.

 

Zentrum fuer Fernstudien Univeristaet Linz (ZFUL) http://www.esc.ac.at – Αυστρία

Το Κέντρο Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Αυστρία ανήκει στο Πανεπιστήμιο του Linz και είναι πλήρως ενσωματωμένο στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Αυστρίας. Συνεργαζόμενο επίσης με το FernUniversitat in Hagen αποδίδει τίτλους σπουδών σε βασικό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο στους ευρύτερους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και του Πολιτισμού, των Μαθηματικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών, του Δικαίου και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 

Universitare Fernstudien Schweisz (Schweizer Fernuni) http://www.fernuni.ch/ - Ελβετία

Το Πανεπιστήμιο για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελβετία προσφέρει εκπαίδευση για περίπου 20 προγράμματα απαλλαγμένα από αυστηρά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών βασικού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στα Αγγλικά και Γαλλικά. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων διεξάγονται σε συνεργατικά εκπαιδευτικά σχήματα με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτει είναι: ψυχολογία, οικονομικές επιστήμες, μαθηματικά, επικοινωνίες και τεχνολογία πληροφόρησης, τέχνες.

 

Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) http://www.cned.fr/ - Γαλλία

Το Εθνικό Κέντρο για την Εκπαίδευση από Απόσταση (CNED) είναι ένας δημόσιος φορέας του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας που προσφέρει εξ αποστάσεως μαθήματα με περίπου 500 προγράμματα σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (στοιχειώδη εκπαίδευση, σχολείο, λύκειο, πανεπιστήμιο), για επαγγελματίες τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι παρόν σε όλη την γαλλική επικράτεια μέσω οκτώ ινστιτούτων του (Grenoble, Lille, Lyon, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse και Vanves). Τομείς κατάρτισης:Ce dispositif est complété par six représentations ultramarines ( Guadeloupe , Guyane , Martinique , Nouvelle-Calédonie , Polynésie française et La Réunion ).ΟΤομείς κατάρτισης νομική, πολιτικές επιστήμες, οικονομία, διοίκηση, εμπόριο και τουρισμός, βιομηχανία, τεχνολογίες πολυμέσων, υγεία, κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές σπουδές, γλώσσες, τέχνες, κ.ά.

 

Πηγή: http://dasta.ionio.gr/

Ioanna Kalogerakou

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια