Εξετάσεις Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων

Απολυτήριες εξετάσεις ημερησίων ενιαίων λυκείων   Επαναληπτικές εξετάσεις ημερησίων ενιαίων λυκείων  
Εκφωνήσεις Απαντήσεις Εκφωνήσεις  Απαντήσεις
1994    
1995    
1996    
1997   -  
1998    
1999   -  
2000   -  
2001 2001  -  
2002 2002 -  
2003 2003 2003 2003
2004 2004 2004 2004
2005 2005 2005 2005
2006 2006 2006 2006
2007 2007 2007 2007
2008 2008 2008 2008
2009 2009 2009 2009
2010 2010 2010 2010
2011 2011 2011 2011
2012 2012 2012 2012
2013 2013 2013 2013
2014 2014 2014 2014
2015 2015 2015 2015
2016  2016  2016 2016 
2017 2017